மானிடம் வீழ்ந்ததம்மா – பகுதி 1

1 1.1 இந்தியா ஆயிரத்துத் தொளாயிரத்துத் தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டிற்கும் இரண்டாயிரத்துப் பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கும் இடையில் பலவருடங்கள் மழைக்கால ஆறாக வேகமாக உருண்டோடின. இந்தியாவின் பொருளாதாரப் பேரவாவில் அது காந்தியின்தேசம்…

Rate this:

Read more