மானிடம் வீழ்ந்ததம்மா – பகுதி 2

2.1 நோர்வே இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு சித்திரை மாதம் எட்டாம் திகதி புதன்கிழமை பதினைந்து மணிபோல் நோர்வேயின் ஒஸ்லோ நகரத்தின் மத்தியில் அமைந்திருந்த ‘ஒஸ்லோ சிற்றி’ எனப்படும் வர்த்தக மையத்திற்குள்…

Rate this:

Read more