மானிடம் வீழ்ந்ததம்மா – பகுதி 4-1

4.1 ஏதென்ஸ் பலியெடுப்பு திரி கிரேக்கத்தைப் பற்றிப் பாடசாலையில் படித்ததில், அந்த நாட்டைப்பற்றி நிறைய விடயங்கள் அறிந்து வைத்திருந்தாள். நோர்வே மக்களின் விடுமுறைக்கான சொர்க்கங்களில் முதன்மையான நாடுகளில் அதுவும் ஒன்றாகும்….

Rate this:

Read more