மானிடம் வீழ்ந்ததம்மா:6.3 கொலை வெறி

கிரேக்கம் கப்பல் கப்பலாக அகதிகளைத் திருப்பி அனுப்பத் தொடங்கியதில் இருந்து கிரேக்கத்திற்கும் ஐரோப்பாவிற்குமான அகதிகளின் வருகை ஓய்ந்தது. வறிய நாடுகளில் இருந்து கிரேக்கத்திற்கு அகதிகளாய்ச் சென்ற பலரின் தொடர்பு அறுந்து…

Rate this:

Read more