தானம்

சொக்கனும் சுப்பனும் ஒரே விமானத்தில் நோர்வேக்கு வந்தார்கள். அப்படி வந்தவர்கள் ஒஸ்லோவின் பொர்னவூ விமானநிலையத்தில் இறங்கிய பொழுது விமானத்திற்குள் பார்த்த அதே சொர்க்கம் இங்கு நாட்டிற்குள்ளும் வஞ்சகம் இல்லாமல் பரந்து தொடர்கின்ற உண்மை இருவருக்கும் விளங்கியது. அதனால் கள்ளுண்ட மந்திபோல் உண்டான…

Rate this:

Read more

கொரோனா – 4

அகிலனுக்கு அலுப்பாக இருந்தது. மருத்துவ மனைக்குச் சென்று வந்ததால் ஏற்பட்டதாய் இது இருக்க வேண்டும் என்று அவனுக்குத் தோன்றியது. அலுப்பென்றால் என்ன? வேலையா? வெட்டியா? நன்றாக உறங்கியெழ வேண்டியதே. அதற்கு…

Rate this:

Read more

கொரோனா – 3

புதன்கிழமை இமை மூடித் திறப்பதற்கு முன்பு பிரசன்னமாகியது. இடையில் நாட்கள் அண்ட வஸ்துக்களாய் அதன் வேகத்தில் கழிந்துவிட்டன. இடையில் பெற்ற அனுபவத்தில் அவனது நம்பிக்கை சிறிது தள்ளாடியது. இருந்தும் அவன்…

Rate this:

Read more

கொரோனா – 2

பலரும் விளையாட்டாகவே நினைத்தார்கள். இதில் எந்த விபரீதமும் இருக்காது என்று நம்பினார்கள். நித்தம் நித்தம் ஆயிரம் மாயிரம் நபர்கள் தும்முகிறார்கள். அவர்களால் வருத்தம் பரவுவது என்றால் நோர்வேயின் கணிசமான மக்களுக்கு…

Rate this:

Read more