என் பார்வையில் * அரங்கத்தில் நிர்வாணம். (புதினம்). P.Karunaharamoorthy, Berlin

http://www.lulu.com/spotlight/ratnamt67atgmaildotcom நாவலுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட விஷயம் புதியது. அதன் தலைப்பையும் ‘நிர்வாணம்’ என்பதுடன் நிறுத்தியிருந்தால் இன்னும் ’நச்’சென்று இருந்திருக்கும். ஒஸ்லோவில் வாழநேரும் புலம்பெயர்ந்த பெற்றோரின், தன்னையும் ஒரு நோவேஜிய பிரஜையாகவே உணரும்,…

Rate this:

Read more

என்னுரை – அரங்கத்தில் நிர்வாணம்

http://www.lulu.com/spotlight/ratnamt67atgmaildotcom ஈழத்தைவிட்டு புலம் பெயர்ந்த எமது முதற் பரம்பரையின் வாழ்வு அனுபவம்; எப்படி இருந்தது என்பதைப் பொறுத்து அவர்கள் சமுதாய எல்லைகள் வகுக்கப்பட்டன. அவர்கள் நாடு விட்டு வேற்று நாட்டிற்கு…

Rate this:

Read more