மண்டேலாவும் மார்க்சிசமும்

nortamil.no இல் பிரசுரிக்கப்பட்டது. மண்டேலா மார்க்கிசத்திற்கு விரோதப் போக்கைக் காட்டினார் என்பதாக ஒரு விவாதம் அரங்கேறி இருக்கிறது. அவர் மார்க்கிசம் பற்றி அக்கறைப்படாவிட்டால் அதில் என்ன தப்பு இருக்கிறது? அதைத் தப்பாக…

Rate this:

Read more

எங்கே

‘இது இலங்கையின் வடதமிழ் மாநிலத்தின் வர்த்தகர் கோட்டையாக விளங்கும் காரைநகரின் இயற்கை அழகுகளை முடியுமாப் போல எந்த நாவலும்  சித்தரித்ததில்லை. புளட் இயக்கத்தின் ஒரு வரலாற்று ஆவணமாகவும் இந்நாவல் உயர்ந்துள்ளது. இதியாகலிங்கத்தின் மண்பற்றும்,…

Rate this:

Read more

திரிபு

திரிபு தமிழ் இலக்கியத்திற்க புதியவரவு. துணிச்சலான புனைவு தமிழர்கள் கட்டிக் காத்து வந்த கட்டித்த பழைமைசால் விழுமியங்களின் தரம் தகுதிகளில் ஏடாகுடமான விசாரணைகளை முன்வைக்கிறது. புதுமையான  கதைக் கருவையும், தொனிப் பொருளையும் இங்கு…

Rate this:

Read more

துருவத் துளிகள்

குமுறலும் கொஞ்சலும்ஏக்கமும் சோகமுமாகதுலைந்து போனமனிதர்களின் சிதைந்து போனமுகங்களை காட்டும் முயற்சி… என்று ஆசிரியர் கூறும் ஒரு சிறிய கவிதைத் தொகுதி.

Rate this:

Read more

வரம்

இந்த குறுநாவல் தொகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள குறுநாவல்களில் முக்கியமானது வரம் எனப்படும் குறுநாவல்.  அது கருணைக்கொலை பற்றி பேசுகிறது.  கொலை என்பதும் வரம் என்பதும் இருக்கும் இடத்தை பொறுத்தது. மனிதம் என்பது? அதைவிட ஐரோப்பியர்களைமட்டுமல்ல…

Rate this:

Read more