அழிவின் அழைப்பிதழ் – நாவல் – வாசிப்பதற்கு

அழிவின் அழைப்பிதழ் – தியாகலிங்கம்- 1994 நாவல் வெளிவந்து இரண்டு சகாப்தங்கள் முடிந்துவிட்டன. அதன் ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவில்தான் தமிழ்நாடே விழிப்புப் பெற்றது. இனி அது அனைவருக்கும் கிடைக்கும்படி இணையத்தில்…

Rate this:

Read more